Przepraszamy,
ale wykryliśmy problem
z Twoją przeglądarką.

Używasz nieaktualnej i nie wspieranej przez
producenta wersji przeglądarki, co może
skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem
treści. Jeśli widzisz ten komunikat może
to również oznaczać, że masz włączony tryb
zgodności. Zobacz jak go wyłączyć

Zapraszamy po wykonaniu
aktualizacji:

Regulamin zwrotu towaru dla klientów nie będących konsumentami w sklepie internetowym www.grene.pl

Niniejszy Regulamin określa warunki zwrotu towarów (z wyłaczeniem produktów OUTLET) nabywanych przez klientów nie będących konsumentami w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem: https://www.grene.pl/  przez Grene Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Modle Królewskiej, ul. Skandynawska 1, 62-571 Stare Miasto, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 000036265.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie uchybiają przepisom ustawy z dnia 14 maja 2014 O prawach konsumenta ( tj. Dz. U. z 2017, poz.683 z pózn.zm.), w szczególności dotyczących prawa odstąpienia od umowy.

 

Dane do szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą (Dane adresowe / kontaktowe): 

Grene Sp. z o.o.
Modła Królewska, ul. Skandynawska 1
62-571 Stare Miasto
tel.: 801 000 174
e-mail: [email protected]

 

Warunki zwrotu towaru

 

  • Klient ma prawo do zwrotu towaru zakupionego w sklepie internetowym (na odległość) bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie o zwrocie towaru przez e-mail, w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania towaru, tj. objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
  • Do zachowania terminu do skorzystania z możliwości zwrotu towaru należy wysłać informację o zwrocie  przed upływem terminu 30 dni od otrzymania towaru na adres e-mail wskazany w punkcie Instrukcja zwrotu towaru.
  • Zwrotowi podlega wyłącznie towar pełnowartościowy, który nie posiada śladów użytkowania, jest kompletny i zachowany w oryginalnym opakowaniu.
  • Grene Sp. z o.o. pokrywa koszty zwrotu towaru jeśli odbył on się z zachowaniem wszystkich warunków wymaganych przez niniejszy Regulamin.

 

Instrukcja zwrotu towaru

  • Oświadczenie o zwrocie towaru i odstąpieniu od umowy sprzedaży Klient składa wysyłając e-mail na adres [email protected], wpisując w tytule wiadomości: ZWROT + numer zamówienia + nazwisko i imię zamawiającego.
  • W treści e-maila należy podać:
  - numer katalogowy zamówionego produktu,
  - nazwę zwracanego towaru,
  - ilość zwracanego towaru,
  - adres odbioru przez kuriera zwracanego towaru,
  - numer telefonu dla kontaktu z kurierem,
  - numer rachunku bankowego dla zwrotu środków.
  • Klient zobowiązany jest do zastosowania się do zasad postępowania określonych przez Grene Sp. z o.o. w mailu dotyczących przygotowania towaru do zwrotu.
  • Grene Sp. z o.o. dokonuje zwrotu środków przelewem na podany rachunek bankowy w terminie 14 dni roboczych od dnia przyjęcia towaru na magazyn sprzedawcy.