Przepraszamy,
ale wykryliśmy problem
z Twoją przeglądarką.

Używasz nieaktualnej i nie wspieranej przez
producenta wersji przeglądarki, co może
skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem
treści. Jeśli widzisz ten komunikat może
to również oznaczać, że masz włączony tryb
zgodności. Zobacz jak go wyłączyć

Zapraszamy po wykonaniu
aktualizacji:

INFORMACJA

Przy zakupie sprzętu elektrycznego i elekronicznego przyjmujemy nieodpłatnie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny tego samego rodzaju w ilości sztuka za sztukę.

Informujemy również, iż najbliższy punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego mieści się w:
 

FIRMA HYDROSTAL KONIN, ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin
czynne pon. - pt. 7:00 - 16:00, sob. 7:00 - 13:00, tel. 63 244 57 53

Drogi kliencie

 Art. 37. zużyty  sprzęt elektroniczny

 

Obowiązek nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu z gospodarstw domo­wych

 

1.

Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospo­ darstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

2.

Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co sprzęt dostarczony.

3.

Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art.2 objasnienie pojęć pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu prze­strzennym wynoszącej co najmniej 400 midx2poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bez­ pośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z ze­ wnęrtrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczo­ nego dla gospodarstw domowych.

4.

Dystrybutor jest obowiązany do umieszczenia w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informa­cji w zakresie, o kt6rym mowa w ust. 1-3. Dystrybutor udostypniający na rynku sprzęt za pomocą srodków porozumiewania się na odleglość jest obowiązany do przekazania tych informacji w spo­ sób umozliwiający zapoznanie się z nimi, w szczególnosci na stronie internetowej lub w formie ko­ munikatu.