Instrukcja usunięcia konta użytkownika

W celu usunięcia konta użytkownika w aplikacji Grene PbK należy wysłać e-mail o treści: "usuń konto" na adres: marketing.pl@kramp.com z adresu e-mail, który został podany przy rejestracji konta użytkownika. Konto użytkownika zostanie usunięte w ciągu 48 h od otrzymania przez administratora ww. wiadomości e-mail.