Przepraszamy,
ale wykryliśmy problem
z Twoją przeglądarką.

Używasz nieaktualnej i nie wspieranej przez
producenta wersji przeglądarki, co może
skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem
treści. Jeśli widzisz ten komunikat może
to również oznaczać, że masz włączony tryb
zgodności. Zobacz jak go wyłączyć

Zapraszamy po wykonaniu
aktualizacji:

baner promocji Grene Produkt za zetke

Jak odebrać odebrać produkt kupując w sklepie stacjonarnym, biorącym udział w promocji?

Nic trudnego! Zrobisz to w 3 krokach:
1. sprawdzasz czy sklep stacjonarny, w którym kupujesz bierze udział w promocji (lista sklepów w regulaminie poniżej),
2. robisz zakupy,
3. jeśli ich wartość przekracza 2000 zł brutto wybierasz produkt biorący udział w promocji, a pracownik dla Ciebie zmiejsza jego cenę do wartości 1 zł.

Pełen regulamin promocji i lista produktów za 1 zł poniżej.

Jak wziąć udział w promocji i odebrać produkt za 1 zł w e-sklepie?

To bardzo proste:
1. wchodzisz do sklepu https://www.grene.pl/
2. zrób zakupy o wartości przekraczającej 2000 zł brutto.
Nim sfinalizujesz zakup, dodaj do koszyka produkt, wybrany z poniższej listy promocyjnej:
a. 1802-030406 - Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką Grene, 6 elementów
b. 1804-922047 - Zestaw kluczy nasadowych 1/4" Grene, 47 elementów
c. LA15029 – Lampa robocza LED, 18W, 1080 lm
3. wpisz w polu POSIADASZ KOD PROMOCYJNY kod rabatowy, odpowiedni dla produktu, którego cenę mamy obniżyć:
- dla kluczy płasko-oczkowych - kluczepłaskie
- dla kluczy nasadowych - kluczenasadowe
- dla lampy LED - lampaled

4. Kliknij napis Aktywuj i GOTOWE.
INFORMACYJNIE:
- rabat cenowy zostanie naliczony tylko od 1 szt. wybranego promocyjnego produktu,
- różnica w wartości regularnej wybranego produktu a kwotą 1 zł zostanie odjęta od całości zamówienia (nie od wartości wybranego produktu),
- wysokość rabatu będzie widoczna w polu z podsumowaniem wartości zamówienia.

5. Teraz spokojnie wybierz formę płatności. DOSTAWĘ dla całego zamówienia masz GRATIS.
7. Kliknij IDŹ DO KASY i sfinalizuj zamówienie.

Przykład:
1. masz koszyk z produktami o wartości 2015 zł brutto.
2. dodajesz 1 szt. zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką Grene o wartości regularnej 277 zł,
3. aktywujesz kod: kluczepłaskie
4. Naliczamy Ci 276 zł rabatu.
Kupiłeś to co Ci potrzebne wraz z SUPER zestawem kluczy płacąc TYLKO 2016 zł.

PRZYPOMINAMY, całość zamówienia DOSTARCZYMY GRATIS.

Przejdź do sklepu kliknij TUTAJ

PEŁNY REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ZA ZETKĘ

„Zrób jednorazowe zakupy za łączną wartość powyżej 2000zł brutto i odbierz jeden z trzech atrakcyjnych produktów jedynie za 1zł brutto”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej „Zrób jednorazowe zakupy za łączną kwotę wartość powyżej 2000zł brutto i otrzymaj jeden z trzech atrakcyjnych produktów za jedynie 1zł brutto”(dalej jako „Akcja Promocyjna za zetkę”).
2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Grene Sp. z o.o. z siedzibą w Modle Królewskiej,
ul. Skandynawska 1, 62-571 Stare Miasto, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, dla której dokumentację rejestrową prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000035265, posiadającą numer NIP 6651638528 oraz REGON 310258017 (dalej jako
„Organizator”).
3. Akcja za zetkę prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wybranych sklepach stacjonarnych sieci Grene (załącznik nr 1) w godzinach ich otwarcia (dalej jako „Sklepy Grene”)
oraz w sklepie internetowym.
4. Wybrany asortyment za 1zł brutto można otrzymać przy zakupach na zasadach określonych
Regulaminem w dniach od 21 czerwca 2019 r. do dnia 21 lipca 2019 r. (dalej jako „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).
5. Zakup dodatkowego produktu za 1zł brutto jest możliwy tylko w czasie trwania Akcji za zetkę
wyłącznie od 21 czerwca 2019 r. do 21 lipca 2019 r. (dalej jako „Czas skorzystania z promocji”).

§ 2. Zasady Akcji Promocyjnej
1. Uczestnikiem Akcji za zetkę (dalej jako „Uczestnik”) może być każda osoba, która w czasie trwania Akcji za zetkę dokona jednorazowych zakupów w jednym, wybranym Sklepie Grene na wartość powyżej 2000 zł brutto, w sposób określony poniżej.
2. W trakcie każdej jednorazowej transakcji klient może kupić za 1zł brutto jeden z trzech produktów w ilości 1szt (załącznik nr 2)
3. Towar kupiony w promocji nie podlega zwrotowi konsumenckiemu z wyłączeniem wad produktowych.
4. Akcja trwa do wyczerpania zapasów produktów z zał nr 2

§ 3. Szczegółowe zasady Akcji Promocyjnej w sklepie internetowym www.grene.pl
1. Po spełnieniu warunku wielkości jednorazowego zakupu przekraczającego kwotę 2000 zł brutto Uczestnik będąc w koszyku decyduje, który produkt z załącznika nr 2 chce zrabatować do kwoty 1 zł.
Dodaje wybrany produkt do koszyka, wpisuje w polu POSIADASZ KOD PROMOCYJNY kod rabatowy przypisany dla tego produktu i klika Aktywuj, aby aktywować rabat.

Kody rabatowe przypisane do produktów
1. lampaled – dla produktu LA15029 - Lampa robocza LED, 18W 1440lm
2. kluczepłaski - 1802-030406 - Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotka Grene, 6 elementów
3. kluczenasadowe - 1804-922047 - Zestaw kluczy nasadowych 1/4" Grene, 47 elementów

2. Po aktywacji kodu, dla całości zamówienia udzielony zostaje rabat na kwotę stanowiącą różnicę miedzy ceną regularną produktu, dla którego kod został wpisany a kwotą 1 zł.
3. Uczestnik może zmienić dodany produkt i wysokość rabatu przez usunięcie produktu z koszyka, dodaniu innego z produktów biorących udział w akcji i ponownym wpisaniu kodu rabatowego przypisanego temu produktowi.


§ 4. Reklamacje
1. W przypadku przeprowadzenia Akcji za zetkę niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji (szczegóły w Regulaminie na stronie
www.grene.pl/reklamacje).
2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji promocyjnej za zetkę.
3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:
• osobiście pod adresem: Modła Królewska, ul. Skandynawska 1, 62-571 Stare Miasto;
• pisemnie na adres: Modła Królewska, ul. Skandynawska 1, 62-571 Stare Miasto;
• telefonicznie pod numerem telefonu: (+48) 63 246 44 74.
• faksem na numer: (+48) 63 246 44 71.
• w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@grene.pl;
• w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie
Sklepu Internetowego w zakładce "Kontakt".
4. Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt
z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a
ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności
uzasadniających reklamację.
5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien
załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu.
6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie
poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 30 dni od jej otrzymania przez Organizatora.
7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej
zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy
Uczestnikiem a Organizatorem.
8. Administratorem danych osobowych przekazanych w reklamacji jest Organizator.
9. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację
wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej, w wykonaniu
obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b)
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub
do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
10. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do rozpatrzenia reklamacji.
11. Uczestnik ma prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do
przenoszenia danych.
12. Uczestnik ma również prawo do złożenia skargi w zakresie przetwarzania danych
osobowych do właściwego organu nadzoru. Podane dane osobowe będą przetwarzane
przez Organizatora do czasu rozpatrzenia reklamacji, chyba że przepisy obowiązującego
prawa nakładają na Organizatora obowiązek dłuższego przechowywania danych
osobowych.
13. Podane dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, w szczególności
dostawcom usług IT oraz działowi obsługi klienta, wyłącznie w zakresie niezbędnym
do realizacji celu, w jakim zostały przekazane – na podstawie stosownych umów o
powierzenie przetwarzania danych.

§ 5. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Akcji Promocyjnej za zetkę jest dostępny jest w wybranych Sklepach Grene.
2. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa
polskiego.
4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją za zetkę będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Załącznik nr 1
Lista sklepów Grene w których prowadzona jest Akcja Promocyjna z produktem za 1zł:
1. Sklep GRENE Bartoszyce, ul. Kętrzyńska 64, 11-200 Bartoszyce (woj. Warmińsko-mazurskie).
2. Sklep GRENE Biała Podlaska, ul. Sidorska 84-90, 21-500 Biała Podlaska (woj. Lubelskie).
3. Sklep GRENE Braniewo, ul. Królewiecka 61, 14-500 Braniewo (woj. Warmińsko-mazurskie).
4. Sklep GRENE Brodnica, ul. Podgórna 63, 87-300 Brodnica (woj. Kujawsko-pomorskie).
5. Sklep GRENE Budzyń, ul. Dworcowa 17, 64-840 Budzyń (woj. Wielkopolskie).
6. Sklep GRENE Bydgoszcz, ul. Towarowa 36, 85-746 Bydgoszcz (woj. Kujawsko-pomorskie).
7. Sklep GRENE Bytów, ul. Derdowskiego 6, 77-100 Bytów (woj. Pomorskie).
8. Sklep GRENE Ciechanów, ul. Pułtuska 110, 06-400 Ciechanów (woj. Mazowieckie).
9. Sklep GRENE Chojna, ul. Jagiellońska 15, 74-500 Chojna (woj. Zachodniopomorskie).
10. Sklep GRENE Choszczno, ul. Kwiatowa 7, 73-200 Choszczno (woj. Zachodniopomorskie).
11. Sklep GRENE Czernikowo, ul. Kolejowa 15A, 87-640 Czernikowo (woj. Kujawsko-pomorskie).
12. Sklep GRENE Człuchów, ul. Szczecińska 44, 77-300 Człuchów (woj. Pomorskie).
13. Sklep GRENE Dobre, ul. Fabryczna 2, 88-210 Dobre (woj. Kujawsko-pomorskie).
14. Sklep GRENE Dzierzgoń, ul. Ogrodowa 13, 82-440 Dzierzgoń (woj. Pomorskie).
15. Sklep GRENE Głogów, ul. Dzieci Głogowskich 1, 67-200 Głogów (woj. Dolnośląskie).
16. Sklep GRENE Głubczyce, ul. Kołłątaja 3, 48-100 Głubczyce (woj. Opolskie).
17. Sklep GRENE Gniezno, ul. Kłeckoska 32, 62-200 Gniezno (woj. Wielkopolskie).
18. Sklep GRENE Gołdap,ul. Gumbińska 1, 19-500 Gołdap (woj. Warmińsko-mazurskie).
19. Sklep GRENE Inowrocław, ul. Orłowska 43, 88-101 Inowrocław (woj. Kujawsko-pomorskie).
20. Sklep Grene Kcynia, ul. 22 Stycznia 6, 89-240 Kcynia (woj. Kujawsko-pomorskie).
21. Sklep GRENE Kępno, ul. Kwiatowa 2, 63-600 Kępno (woj. Wielkopolskie).
22. Sklep Grene Kętrzyn, ul. Mazowiecka 17, 11-400 Kętrzyn (woj. Warmińsko-mazurskie).
23. Sklep GRENE Kluczbork, ul. Byczyńska 120, 46-203 Kluczbork (woj. Opolskie).
24. Sklep GRENE Kłodawa, ul. Warszawska 7, 62-650 Kłodawa (woj. Wielkopolskie).
25. Sklep GRENE Koło, ul. Towarowa 25, 62-600 Koło (woj. Wielkopolskie).
26. Sklep GRENE Konin, ul. Spółdzielców 6, 62-510 Konin (woj. Wielkopolskie).
27. Sklep GRENE Kościan, ul. Zygmunta Sierakowskiego 63, 64-000 Kościan (woj. Wielkopolskie).
28. Sklep GRENE Kowal, ul. Kołłątaja 26, 87-820 Kowal (woj. Kujawsko-pomorskie).
29. Sklep GRENE Kowalewo Pomorskie, ul. Brodnicka 7, 87-410 Kowalewo Pomorskie (woj. Kujawsko-pomorskie).
30. Sklep GRENE Kwidzyn, ul. Malborska 134, 82-500 Kwidzyn (woj. Pomorskie).
31. Sklep GRENE Leszno, ul. Śniadeckich 1, 64-100 Leszno (woj. Wielkopolskie).
32. Sklep GRENE Lębork, ul. Pionierów 14B, 84-300 Lębork (woj. Pomorskie).
33. Sklep GRENE Lidzbark Warmiński, ul. Olsztyńska 6, 11-100 Lidzbark Warmiński (woj. Warmińsko-mazurskie).
34. Sklep GRENE Lisewo, ul. Hallera 20b, 86-230 Lisewo (woj. Kujawsko-pomorskie).
35. Sklep GRENE Lubawa, ul. Fijewo 69, 14-260 Lubawa (woj. Warmińsko-mazurskie).
36. Sklep GRENE Lubraniec, ul. Strażacka 1, 87-890 Lubraniec (woj. Kujawsko-pomorskie).
37. Sklep GRENE Łomża, ul. Poligonowa 1, 18-400 Łomża (woj. Podlaskie).
38. Sklep GRENE Maków Mazowiecki, ul. Mazowiecka 14, 06-200 Maków Mazowiecki (woj. Mazowieckie).
39. Sklep GRENE Malbork, ul. Koszykowa 38, 82-200 Malbork (woj. Pomorskie).
40. Sklep GRENE Mława, ul. Płocka 90B, 06-500 Mława (woj. Mazowieckie).
41. Sklep GRENE Mogilno, ul. Padniewska 27E, 88-300 Mogilno (woj. Kujawsko-pomorskie).
41. Sklep GRENE Mrągowo, ul. Olsztyńska 13b, 11-700 Mrągowo (woj. Warmińsko-mazurskie).
42. Sklep GRENE Mrocza, ul. Kościuszki 55, 89-115 Mrocza (woj. Kujawsko-pomorskie).
43. Sklep GRENE Myszyniec, ul. Kolejowa 63, 07-430 Myszyniec (woj. Mazowieckie).
44. Sklep GRENE Myślibórz, ul. Lipowa 18, 74-300 Myślibórz (woj. Zachodniopomorskie).
45. Sklep GRENE Nidzica, ul. Działdowska 14A, 13-100 Nidzica (woj. Warmińsko-mazurskie).
46. Sklep GRENE Nowy Dwór Gdański, ul. Warszawska 2a, 82-100 Nowy Dwór Gdański (woj. Pomorskie).
47. Sklep GRENE Nysa, ul. Piłsudskiego 59F, 48-300 Nysa (woj. Opolskie).
48. Sklep GRENE Opole, ul. Budowlanych 50, 45-124 Opole (woj. Dolnośląskie).
49. Sklep GRENE Płońsk, ul. Wyszogrodzka 59, 09-100 Płońsk (woj. Mazowieckie).
50. Sklep GRENE Pruszcz, ul. Witosa 3, 86-120 Pruszcz (woj. Kujawsko-pomorskie).
51. Sklep GRENE Przasnysz, ul. Szosa Ciechanowska 3, 06-300 Przasnysz (woj. Mazowieckie).
52. Sklep GRENE Pyrzyce, ul. Szczecińska 29, 74-200 Pyrzyce (woj. Zachodniopomorskie).
53. Sklep GRENE Pyzdry , ul. Wrzesińska 29, 62-310 Pyzdry (woj. Wielkopolskie).
54. Sklep GRENE Sępólno Krajeńskie, ul. Tadeusza Kościuszki 22, 89-400 Sępólno Krajeńskie (woj. Kujawsko-pomorskie).
55. Sklep GRENE Siemiatycze, ul. Kościuszki 67, 17-300 Siemiatycze (woj. Podlaskie).
56. Sklep GRENE Sierpc, ul. Piastowska 71b, 09-200 Sierpc (woj. Mazowieckie).
57. Sklep GRENE Sława, ul. Przemysłowa 6, 67-410 Sława (woj. Lubuskie).
58. Sklep GRENE Słupca, ul. Bielawska 4, 62-400 Słupca (woj. Wielkopolskie).
59. Sklep GRENE Stargard Szczeciński, ul. Usługowa 1a, 73-110 Stargard (woj. Zachodniopomorskie).
60. Sklep GRENE Stężyca, ul. Juliana Tuwima 2, 83-322 Stężyca (woj. Pomorskie).
61. Sklep GRENE Strzelce Krajeńskie, ul. Wodociągowa 3, 66-500 Strzelce Krajeńskie (woj. Lubuskie).
62. Sklep GRENE Strzelin, ul. Oławska 19, 57-100 Strzelin (woj. Dolnośląskie).
63. Sklep GRENE Szamotuły, ul. Chrobrego 13, 64-500 Szamotuły (woj. Wielkopolskie).
64. Sklep GRENE Szczytno, ul. Polna 1, 12-100 Szczytno (woj. Warmińsko-mazurskie).
65. Sklep GRENE Szubin, ul. Jana Pawła II 56, 89-200 Szubin (woj. Kujawsko-pomorskie).
66. Sklep GRENE Środa Śląska, ul. Targowa 1H, 55-300 Środa Śląska (woj. Dolnośląskie).
67. Sklep GRENE Środa Wielkopolska, ul. Harcerska 18, 63-000 Środa Wielkopolska (woj. Wielkopolskie).
68. Sklep GRENE Świebodzin, ul. Poznańska 16, 66-200 Świebodzin (woj. Lubuskie).
69. Sklep GRENE Świecie, ul. Witosa 5, 86-100 Świecie (woj. Kujawsko-pomorskie).
70. Sklep GRENE Tczew, ul. 30-go Stycznia 43, 83-110 Tczew (woj. Pomorskie).
71. Sklep GRENE Turek, ul. Kolska Szosa 28, 62-700 Turek (woj. Wielkopolskie).
72. Sklep GRENE Uniejów, ul. Dąbska 40, 99-210 Uniejów (woj. Łódzkie).
73. Sklep GRENE Wałcz, ul. Bydgoska 75, 78-600 Wałcz (woj. Zachodniopomorskie).
74. Sklep GRENE Września, ul. Przemysłowa 2, 62-400 Września (woj. Wielkopolskie).
75. Sklep GRENE Wysokie Mazowieckie, ul. Białostocka 4, 18-200 Wysokie Mazowieckie (woj. Podlaskie).
76. Sklep GRENE Zambrów, ul. Mazowiecka 55, 18-300 Zambrów (woj. Podlaskie).
77. Sklep GRENE Żuromin, ul. Lidzbarska 37 A, 09-300 Żuromin (woj. Mazowieckie).
78. Sklep GRENE Nowogard, ul. 3 Maja 16a, 72-300 Nowogard (woj. Zachodniopomorskie).
79. Sklep GRENE Dąbrowa Tarnowska, ul. Jagiellońska 39a, 33-200 Dąbrowa Tarnowska (woj. Małopolskie).
80. Sklep GRENE Tarnów, ul. Kochanowskiego 33, 33-100 Tarnów (woj. Małopolskie).
81. Sklep GRENE Wągrowiec, ul. Janowiecka 94, 62-100 Wągrowiec (woj. Wielkopolskie).
82. Sklep GRENE Zamość, ul. Kilińskiego 66, 22-400 Zamość (woj. Lubelskie).
83. Sklep GRENE Olecko, ul. Podmostowa 1, 19-400 Olecko (woj. Warmińsko-mazurskie).
84. Sklep GRENE Trzemeszno, ul. Al. Odzyskania Niepodległości 12, 62-240 Trzemeszno (woj. Wielkopolskie)
85. Sklep GRENE Włocławek, ul. Wiejska 24, 87-800 Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie)
86. Sklep GRENE Jastrowie, ul. Gdańska 60, 64-915 Jastrowie (woj. wielkopolskie)

KLIKNIJ i znajdź lokalizację sklepu z listy

Załącznik nr 2
4. LA15029 Lampa robocza LED, 18W 1440lm
5. 1802-030406 Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotka Grene, 6 elementów
6. 1804-922047 Zestaw kluczy nasadowych 1/4" Grene, 47 elementów

.

Newsletter

Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowościach i rabatach