Przepraszamy,
ale wykryliśmy problem
z Twoją przeglądarką.

Używasz nieaktualnej i nie wspieranej przez
producenta wersji przeglądarki, co może
skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem
treści. Jeśli widzisz ten komunikat może
to również oznaczać, że masz włączony tryb
zgodności. Zobacz jak go wyłączyć

Zapraszamy po wykonaniu
aktualizacji:

Koszty dostawy w GRENE.pl

1. Towar zamówiony w www.grene.pl może zostać dostarczony w następujący sposób:
  • Zamówienie spakowane w paczkę - TNT Express/Fedex
  • Zamówienia spakowane na plecie - DB Schenker lub Raben

2. Dla zamówień o potwierdzonej wartości równej lub wyższej niż 25 zł brutto - koszty transportu pokrywa GRENE. Grene nie pokrywa dodatkowych kosztów wynikających z przesyłki za pobraniem. Pobranie jest dodatkowo płatne - 4 zł do zamówienia.
Dla zamówień o potwierdzonej wartości poniżej 25 zł brutto - koszty transportu pokrywa KLIENT

3. Ewentualne koszty dostawy zostaną dodane w trakcie składania zamówienia:
  • Paczka / Paleta - 21 zł (25 zł w przypadku płatności za pobraniem)

4. Na czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę składają się: czas kompletowania zamówienia i czas dostawy przesyłki.
  • Czas kompletowania zamówienia wynosi do 2 dni roboczych, z tym że zamówienia złożone i przyjęte do realizacji do godz. 16:00 w dni robocze są realizowane w tym samym dniu. Czas ten należy liczyć w następujący sposób:
      - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od momentu zawarcia umowy kupna/sprzedaży do chwili skompletowania i wysłania zamówionych towarów;
      - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy do chwili skompletowania i wysłania zamówionych towarów.

5. Uwagi dotyczące odbioru towaru:
  • paczki kurierskie/palety ( TNT Express/Fedex, DB Schenker, Raben) dostarczane są pod wskazany adres. W przypadku nieobecności Odbiorcy, Kurier pozostawia awizo z zaznaczonym terminem ponownej próby doręczenia przesyłki oraz ze wskazaniem gdzie i kiedy Odbiorca może osobiście odebrać przesyłkę, jeśli podany przez Kuriera termin Odbiorcy nie odpowiada. W przypadku braku odbioru przesyłka zwracana jest do Sprzedawcy.
  • PAMIĘTAJ, że po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia masz prawo zbadać stan przesyłki przed jej odbiorem od przewoźnika.
  • PAMIĘTAJ, że jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia to przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie protokolarnie ustalić stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona.
  • PAMIĘTAJ, że jeżeli po wydaniu przesyłki zauważysz ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, to masz prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.
  • PAMIĘAJ, że przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:
      - szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,
      - zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,
      - ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,
      - szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

6. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

7. Ceny wszystkich towarów uwidocznionych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawierają jednak kosztów przesyłki, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia.

8. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

9. Klient dokonuje płatności w następującej formie:
  • płatność przy odbiorze przesyłki (dla przesyłek za pobraniem)
  • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy
  • płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PAYU.pl (PayU, BLIK)