Przepraszamy,
ale wykryliśmy problem
z Twoją przeglądarką.

Używasz nieaktualnej i nie wspieranej przez
producenta wersji przeglądarki, co może
skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem
treści. Jeśli widzisz ten komunikat może
to również oznaczać, że masz włączony tryb
zgodności. Zobacz jak go wyłączyć

Zapraszamy po wykonaniu
aktualizacji:

Dajemy VOUCHER na 150 zł za zakupy – Kliknij i ZOBACZ szczegóły

RÓB ZAKUPY w sklepach GRENE i Odbierz VOUCHER na 150 zł

Jak to zrobić?

Klienci sklepów stacjonarnych
1. idziesz do sklepu Grene (lista sklepów biorących udział w akcji poniżej Załącznik 2)
2. rejestrujesz się jako klient
3. robisz zakupy do 20 czerwca 2019r. 

a po przekroczeniu wartości zakupów 3000 zł brutto odbierasz VOUCHER na kwotę 150 zł do wykorzystania w wymienionych poniżej sklepach.

PROSTE prawda?

Klienci sklepu internetowego
1. wchodzisz na https://www.grene.pl
2. wkładasz produkty do koszyka i ZAKŁADASZ konto jako klient zarejestrowany
3. kupujesz tak do 20 czerwca 2019r.

a po przekroczeniu wartości zakupów 3000 zł brutto odbierasz email z VOUCHER (kodem rabatowym) na kwotę 150 zł do wykorzystania na następne zakupy na grene.pl

NIE CZEKAJ! Kupuj i ODBIERZ nam swój VOUCHER!


REGULAMIN AKCJI VOUCHEROWEJ

„Zrób zakupy za łączną wartość 3000 zł i otrzymaj voucher w wysokości 150 zł do wykorzystania w sklepie stacjonarnym Grene oraz w sklepie internetowym Grene.pl.”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji voucherowej „Zrób zakupy za łączną wartość 3000 zł i otrzymaj voucher w wysokości 150 zł do wykorzystania w sklepie stacjonarnym Grene oraz w sklepie internetowym Grene.pl.” (dalej jako „Akcja Voucherowa”).
2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Grene Sp. z o.o. z siedzibą w Modle Królewskiej, ul. Skandynawska 1, 62-571 Stare Miasto, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której dokumentację rejestrową prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000035265, posiadającą numer NIP 6651638528 oraz REGON 310258017 (dalej jako „Organizator”).
3. Akcja Voucherowa prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wybranych sklepach stacjonarnych sieci Grene (załącznik nr 1) w godzinach ich otwarcia (dalej jako „Sklepy Grene”) oraz w sklepie internetowym Grene.pl
4. Voucher w wysokości 150 zł można otrzymać przy zakupach na zasadach określonych Regulaminem w dniach od 20 maja 2019 r. do dnia 20 czerwca 2019 r. (dalej jako „Czas Trwania Akcji Voucherowej”).
4.1. W przypadku klientów sklepu internetowego Voucher to jednorazowy zniżkowy kod rabatowy dla jednego zarejestrowanego klienta o wartości 150 zł. do wykorzystania na następne zakupy po zakończeniu Akcji Voucherowej.
5. Realizacja Vouchera otrzymywanego w Czasie Trwania Akcji Voucherowej jest możliwa wyłącznie od 20 maja 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. (dalej jako „Czas Wykorzystania Vouchera”).
6. W Akcji Voucherowej biorą udział wszystkie produkty dostępne w sklepie Grene z wyjątkiem produktów określonych w załączniku nr 2.

 

§ 2. Zasady Akcji Voucherowej dla klientów sklepów stacjonarnych
1. Uczestnikiem Akcji Voucherowej (dalej jako „Uczestnik”) może być każda zarejestrowana osoba, która w Czasie Trwania Akcji Voucherowej dokona zakupów w jednym, wybranym Sklepie Grene na wartość 3000 zł, w sposób określony poniżej.
2. Rejestracja uczestnika następuję poprzez rejestrację w systemie sprzedaży organizatora Akcji Voucherowej poprzez podanie danych: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, adres korespondencyjny. W wyniku rejestracji uczestnik otrzymuje numer klienta.
3. Zarejestrowany Uczestnik otrzymuje Voucher na podstawie zarejestrowanych w systemie sprzedaży zakupów na jego koncie w okresie od 20 maja 2019 roku do 20 czerwca 2019 roku.
4. Uczestnik Akcji Voucherowej zobowiązany jest każdorazowo podać numer klienta przed zakupem. W przeciwnym razie zakup nie weźmie udziału w Akcji.
5. W ramach Akcji Voucherowej przy dokonaniu zakupów na wartość 3000 zł Klient otrzymuje Voucher w wysokości 150 zł do wykorzystania na wszystkie artykuły z wyjątkiem produktów określonych w załączniku nr 2. Zasady wykorzystania Kuponu Rabatowego określone są w § 3.
6. Czas realizacji Vouchera to 10 dni roboczych od daty uzyskania uprawnienia do jego otrzymania.
7. Produkty zakupione w ramach Akcji Voucherowej podlegają zwrotowi na określonych przez Organizatora Warunkach.
8. Zwrotowi podlegają jedynie pełnowartościowe, nieuszkodzone oraz fabrycznie zapakowane Produkty.
9. Kupon voucherowy stanowi papierowy wydruk otrzymany od sprzedawcy w wybranym sklepie Grene, na którym wskazana jest wartość.
10. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.
11. Należy zachować dowód zakupu.

§ 2.1 Zasady Akcji Voucherowej dla klientów sklepu internetowego Grene.pl

1. Uczestnikiem Akcji Voucherowej (dalej jako „Uczestnik”) może być każda zarejestrowana osoba, która w Czasie Trwania Akcji Voucherowej dokona zakupów w Sklepie internetowym www.grene.pl na wartość 3000 zł, w sposób określony poniżej.
2. Rejestracja uczestnika następuję poprzez założenie konta klienta w sklepie organizatora Akcji wypełniając wszystkie niezbędne pola oraz wyrażając zgodnę na otrzymywanie newslettera,
3. Zarejestrowany Uczestnik otrzymuje Voucher na podstawie zarejestrowanych w systemie sprzedaży zakupów na jego koncie w okresie od 20 maja 2019 roku do 20 czerwca 2019 roku.
4. W ramach Akcji Voucherowej przy dokonaniu zakupów na wartość 3000 zł Klient otrzymuje drogą e-mailową na adres e-mail podany podczas rejestracji konta Voucher (kod rabatowy) czyli jednorazowy zniżkowy kod rabatowy dla jednego zarejestrowanego klienta w wysokości 150 zł do wykorzystania na wszystkie artykuły z wyjątkiem produktów określonych w załączniku nr 2. Zasady wykorzystania Kuponu Rabatowego określone są w pkt. 4.1
4.1. Voucher można wykorzystać tylko podczas kolejnych zakupów w sklepie internetowym organizatora Akcji.
5. Czas realizacji Vouchera to 10 dni roboczych od daty jego otrzymania.
6. Produkty zakupione w ramach Akcji Voucherowej podlegają zwrotowi na określonych przez Organizatora Warunkach.
7. Zwrotowi podlegają jedynie pełnowartościowe, nieuszkodzone oraz fabrycznie zapakowane Produkty.
8. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.

§ 3. Zasady Wykorzystania Kuponu Rabatowego w sklepie stacjonarnym

1. Uczestnik może wykorzystać otrzymany Voucher wyłącznie w Czasie Wykorzystania Vouchera.
2. Voucher o wartości 150 zł można wykorzystać wyłącznie na jednorazowe zakupy Produktów w sklepie, który wydał Voucher.
3. Jeżeli Uczestnik dokona zakupu na wielokrotność kwoty 3000 zł otrzymuje Voucher w wysokości 150 zł za każde wydane 3000zł.
4. Voucher można wykorzystać wyłącznie w całości w ramach jednorazowej transakcji.
5. Warunkiem wykorzystania Voucheru jest okazanie go kasjerowi przed dokonaniem płatności za zakupy. Voucher zostanie zeskanowany przez Sprzedawcę w Sklepie Grene.
6. Akceptowane będą wyłącznie nieuszkodzone Vouchery.
7. Voucher niewykorzystany w Czasie Trwania Akcji Voucherowej przepada.

§ 4. Zasady Wykorzystania Kuponu Rabatowego w sklepie internetowym

1. Uczestnik może wykorzystać otrzymany Voucher wyłącznie w Czasie Wykorzystania Vouchera.
2. Voucher o wartości 150 zł można wykorzystać wyłącznie na jednorazowe zakupy Produktów w sklepie internetowym grene.pl.
3. Jeżeli Uczestnik dokona zakupu na wielokrotność kwoty 3000 zł otrzymuje Voucher w wysokości 150 zł za każde wydane 3000zł.
4. Voucher można wykorzystać wyłącznie w całości w ramach jednorazowej transakcji.
5. Warunkiem wykorzystania Voucheru jest poprawne wpisanie kodu rabatowego w pojawiające się puste pole w koszyku zamówienia po kliknięciu w napis „Posiadasz kod promocyjny?”.
6. Voucher niewykorzystany w Czasie Trwania Akcji Voucherowej przepada.

§ 5. Reklamacje

1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Voucherowej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji (szczegóły w Regulaminie na stronie www.grene.pl/reklamacje).
2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Voucherowej.
3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:
• osobiście pod adresem: Modła Królewska, ul. Skandynawska 1, 62-571 Stare Miasto;
• pisemnie na adres: Modła Królewska, ul. Skandynawska 1, 62-571 Stare Miasto;
• telefonicznie pod numerem telefonu: (+48) 63 246 44 74.
• faksem na numer: (+48) 63 246 44 71.
• w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@grene.pl;
• w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego w zakładce "Kontakt".
4. Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu.
6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 30 dni od jej otrzymania przez Organizatora.
7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
8. Administratorem danych osobowych przekazanych w reklamacji jest Organizator.
9. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej, w wykonaniu obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
10. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do rozpatrzenia reklamacji.
11. Uczestnik ma prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
12. Uczestnik ma również prawo do złożenia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora do czasu rozpatrzenia reklamacji, chyba że przepisy obowiązującego prawa nakładają na Organizatora obowiązek dłuższego przechowywania danych osobowych.
13. Podane dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, w szczególności dostawcom usług IT oraz działowi obsługi klienta, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały przekazane – na podstawie stosownych umów o powierzenie przetwarzania danych.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji Voucherowej dostępny jest w wybranych Sklepach Grene.
2. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Voucherową będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Załącznik nr 1

Lista sklepów Grene w których prowadzona jest Akcja Voucherowa:
1. Sklep GRENE Bartoszyce, ul. Kętrzyńska 64, 11-200 Bartoszyce (woj. Warmińsko-mazurskie).
2. Sklep GRENE Biała Podlaska, ul. Sidorska 84-90, 21-500 Biała Podlaska (woj. Lubelskie).
3. Sklep GRENE Braniewo, ul. Królewiecka 61, 14-500 Braniewo (woj. Warmińsko-mazurskie).
4. Sklep GRENE Brodnica, ul. Podgórna 63, 87-300 Brodnica (woj. Kujawsko-pomorskie).
5. Sklep GRENE Budzyń, ul. Dworcowa 17, 64-840 Budzyń (woj. Wielkopolskie).
6. Sklep GRENE Bydgoszcz, ul. Towarowa 36, 85-746 Bydgoszcz (woj. Kujawsko-pomorskie).
7. Sklep GRENE Bytów, ul. Derdowskiego 6, 77-100 Bytów (woj. Pomorskie).
8. Sklep GRENE Ciechanów, ul. Pułtuska 110, 06-400 Ciechanów (woj. Mazowieckie).
9. Sklep GRENE Chojna, ul. Jagiellońska 15, 74-500 Chojna (woj. Zachodniopomorskie).
10. Sklep GRENE Choszczno, ul. Kwiatowa 7, 73-200 Choszczno (woj. Zachodniopomorskie).
11. Sklep GRENE Czernikowo, ul. Kolejowa 15A, 87-640 Czernikowo (woj. Kujawsko-pomorskie).
12. Sklep GRENE Człuchów, ul. Szczecińska 44, 77-300 Człuchów (woj. Pomorskie).
13. Sklep GRENE Dobre, ul. Fabryczna 2, 88-210 Dobre (woj. Kujawsko-pomorskie).
14. Sklep GRENE Dzierzgoń, ul. Ogrodowa 13, 82-440 Dzierzgoń (woj. Pomorskie).
15. Sklep GRENE Głogów, ul. Dzieci Głogowskich 1, 67-200 Głogów (woj. Dolnośląskie).
16. Sklep GRENE Głubczyce, ul. Kołłątaja 3, 48-100 Głubczyce (woj. Opolskie).
17. Sklep GRENE Gniezno, ul. Kłeckoska 32, 62-200 Gniezno (woj. Wielkopolskie).
18. Sklep GRENE Gołdap,ul. Gumbińska 1, 19-500 Gołdap (woj. Warmińsko-mazurskie).
19. Sklep GRENE Inowrocław, ul. Orłowska 43, 88-101 Inowrocław (woj. Kujawsko-pomorskie).
20. Sklep Grene Kcynia, ul. 22 Stycznia 6, 89-240 Kcynia (woj. Kujawsko-pomorskie).
21. Sklep GRENE Kępno, ul. Kwiatowa 2, 63-600 Kępno (woj. Wielkopolskie).
22. Sklep Grene Kętrzyn, ul. Mazowiecka 17, 11-400 Kętrzyn (woj. Warmińsko-mazurskie).
23. Sklep GRENE Kluczbork, ul. Byczyńska 120, 46-203 Kluczbork (woj. Opolskie).
24. Sklep GRENE Kłodawa, ul. Warszawska 7, 62-650 Kłodawa (woj. Wielkopolskie).
25. Sklep GRENE Koło, ul. Towarowa 25, 62-600 Koło (woj. Wielkopolskie).
26. Sklep GRENE Konin, ul. Spółdzielców 6, 62-510 Konin (woj. Wielkopolskie).
27. Sklep GRENE Kościan, ul. Zygmunta Sierakowskiego 63, 64-000 Kościan (woj. Wielkopolskie).
28. Sklep GRENE Kowal, ul. Kołłątaja 26, 87-820 Kowal (woj. Kujawsko-pomorskie).
29. Sklep GRENE Kowalewo Pomorskie, ul. Brodnicka 7, 87-410 Kowalewo Pomorskie (woj. Kujawskopomorskie).
30. Sklep GRENE Kwidzyn, ul. Malborska 134, 82-500 Kwidzyn (woj. Pomorskie).
31. Sklep GRENE Leszno, ul. Śniadeckich 1, 64-100 Leszno (woj. Wielkopolskie).
32. Sklep GRENE Lębork, ul. Pionierów 14B, 84-300 Lębork (woj. Pomorskie).
33. Sklep GRENE Lidzbark Warmiński, ul. Olsztyńska 6, 11-100 Lidzbark Warmiński (woj. Warmińskomazurskie).
34. Sklep GRENE Lisewo, ul. Hallera 20b, 86-230 Lisewo (woj. Kujawsko-pomorskie).
35. Sklep GRENE Lubawa, ul. Fijewo 69, 14-260 Lubawa (woj. Warmińsko-mazurskie).
36. Sklep GRENE Lubraniec, ul. Strażacka 1, 87-890 Lubraniec (woj. Kujawsko-pomorskie).
37. Sklep GRENE Łomża, ul. Poligonowa 1, 18-400 Łomża (woj. Podlaskie).
38. Sklep GRENE Maków Mazowiecki, ul. Mazowiecka 14, 06-200 Maków Mazowiecki (woj. Mazowieckie).
39. Sklep GRENE Malbork, ul. Koszykowa 38, 82-200 Malbork (woj. Pomorskie).
40. Sklep GRENE Mława, ul. Płocka 90B, 06-500 Mława (woj. Mazowieckie).
41. Sklep GRENE Mogilno, ul. Padniewska 27E, 88-300 Mogilno (woj. Kujawsko-pomorskie).
41. Sklep GRENE Mrągowo, ul. Olsztyńska 13b, 11-700 Mrągowo (woj. Warmińsko-mazurskie).
42. Sklep GRENE Mrocza, ul. Kościuszki 55, 89-115 Mrocza (woj. Kujawsko-pomorskie).
43. Sklep GRENE Myszyniec, ul. Kolejowa 63, 07-430 Myszyniec (woj. Mazowieckie).
44. Sklep GRENE Myślibórz, ul. Lipowa 18, 74-300 Myślibórz (woj. Zachodniopomorskie).
45. Sklep GRENE Nidzica, ul. Działdowska 14A, 13-100 Nidzica (woj. Warmińsko-mazurskie).
46. Sklep GRENE Nowy Dwór Gdański, ul. Warszawska 2a, 82-100 Nowy Dwór Gdański (woj. Pomorskie).
47. Sklep GRENE Nysa, ul. Piłsudskiego 59F, 48-300 Nysa (woj. Opolskie).
48. Sklep GRENE Opole, ul. Budowlanych 50, 45-124 Opole (woj. Dolnośląskie).
49. Sklep GRENE Płońsk, ul. Wyszogrodzka 59, 09-100 Płońsk (woj. Mazowieckie).
50. Sklep GRENE Pruszcz, ul. Witosa 3, 86-120 Pruszcz (woj. Kujawsko-pomorskie).
51. Sklep GRENE Przasnysz, ul. Szosa Ciechanowska 3, 06-300 Przasnysz (woj. Mazowieckie).
52. Sklep GRENE Pyrzyce, ul. Szczecińska 29, 74-200 Pyrzyce (woj. Zachodniopomorskie).
53. Sklep GRENE Pyzdry , ul. Wrzesińska 29, 62-310 Pyzdry (woj. Wielkopolskie).
54. Sklep GRENE Sępólno Krajeńskie, ul. Tadeusza Kościuszki 22, 89-400 Sępólno Krajeńskie (woj. Kujawsko-pomorskie).
55. Sklep GRENE Siemiatycze, ul. Kościuszki 67, 17-300 Siemiatycze (woj. Podlaskie).
56. Sklep GRENE Sierpc, ul. Piastowska 71b, 09-200 Sierpc (woj. Mazowieckie).
57. Sklep GRENE Sława, ul. Przemysłowa 6, 67-410 Sława (woj. Lubuskie).
58. Sklep GRENE Słupca, ul. Bielawska 4, 62-400 Słupca (woj. Wielkopolskie).
59. Sklep GRENE Stargard Szczeciński, ul. Usługowa 1a, 73-110 Stargard (woj. Zachodniopomorskie).
60. Sklep GRENE Stężyca, ul. Juliana Tuwima 2, 83-322 Stężyca (woj. Pomorskie).
61. Sklep GRENE Strzelce Krajeńskie, ul. Wodociągowa 3, 66-500 Strzelce Krajeńskie (woj. Lubuskie).
62. Sklep GRENE Strzelin, ul. Oławska 19, 57-100 Strzelin (woj. Dolnośląskie).
63. Sklep GRENE Szamotuły, ul. Chrobrego 13, 64-500 Szamotuły (woj. Wielkopolskie).
64. Sklep GRENE Szczytno, ul. Polna 1, 12-100 Szczytno (woj. Warmińsko-mazurskie).
65. Sklep GRENE Szubin, ul. Jana Pawła II 56, 89-200 Szubin (woj. Kujawsko-pomorskie).
66. Sklep GRENE Środa Śląska, ul. Targowa 1H, 55-300 Środa Śląska (woj. Dolnośląskie).
67. Sklep GRENE Środa Wielkopolska, ul. Harcerska 18, 63-000 Środa Wielkopolska (woj. Wielkopolskie).
68. Sklep GRENE Świebodzin, ul. Poznańska 16, 66-200 Świebodzin (woj. Lubuskie).
69. Sklep GRENE Świecie, ul. Witosa 5, 86-100 Świecie (woj. Kujawsko-pomorskie).
70. Sklep GRENE Tczew, ul. 30-go Stycznia 43, 83-110 Tczew (woj. Pomorskie).
71. Sklep GRENE Turek, ul. Kolska Szosa 28, 62-700 Turek (woj. Wielkopolskie).
72. Sklep GRENE Uniejów, ul. Dąbska 40, 99-210 Uniejów (woj. Łódzkie).
73. Sklep GRENE Wałcz, ul. Bydgoska 75, 78-600 Wałcz (woj. Zachodniopomorskie).
74. Sklep GRENE Września, ul. Przemysłowa 2, 62-400 Września (woj. Wielkopolskie).
75. Sklep GRENE Wysokie Mazowieckie, ul. Białostocka 4, 18-200 Wysokie Mazowieckie (woj. Podlaskie).
76. Sklep GRENE Zambrów, ul. Mazowiecka 55, 18-300 Zambrów (woj. Podlaskie).
77. Sklep GRENE Żuromin, ul. Lidzbarska 37 A, 09-300 Żuromin (woj. Mazowieckie).
78. Sklep GRENE Nowogard, ul. 3 Maja 16a, 72-300 Nowogard (woj. Zachodniopomorskie).
79. Sklep GRENE Dąbrowa Tarnowska, ul. Jagiellońska 39a, 33-200 Dąbrowa Tarnowska (woj.
Małopolskie).
80. Sklep GRENE Tarnów, ul. Kochanowskiego 33, 33-100 Tarnów (woj. Małopolskie).
81. Sklep GRENE Wągrowiec, ul. Janowiecka 94, 62-100 Wągrowiec (woj. Wielkopolskie).
82. Sklep GRENE Zamość, ul. Kilińskiego 66, 22-400 Zamość (woj. Lubelskie).
83. Sklep GRENE Olecko, ul. Podmostowa 1, 19-400 Olecko (woj. Warmińsko-mazurskie).
84. Sklep GRENE Trzemeszno, ul. Al. Odzyskania Niepodległości 12, 62-240 Trzemeszno (woj.
Wielkopolskie)

Załącznik nr 2

1. Folia do sianokiszonki Kramp, 500 mm biała, nr kat. 951017KR
2. Folia do sianokiszonki Kramp, 750 mm biała, nr kat. 951018KR
3. Siatka do owijarek 123 cm x 2000 m, nr kat. 952001FA
4. Siatka do owijarek 123 cm x 3000 m, nr kat. 952002FA
5. Siatka do owijarek 126 cm x 2000 m, nr kat. 952003FA
6. Siatka do owijarek 126 cm x 3000 m, nr kat. 952004FA
7. Siatka do owijarek 132 cm x 2000 m, nr kat. 952005FA
8. Siatka do owijarek 132 cm x 3000 m, nr kat. 952006FA
9. Sznurek do maszyn rolniczych Tex-1000 2000 m, nr kat. 955010FA
10. Sznurek do maszyn rolniczych Tex-1300 3000 m, nr kat. 955030FA
11. Sznurek do maszyn rolniczych Tex-2000 2000 m, nr kat. 955040FA
12. Sznurek do maszyn rolniczych Tex-2500 1600 m, nr kat. 955050FA
13. Sznurek do maszyn rolniczych Tex-7700 1170 m, nr kat. 955070FA
14. Sznurek do maszyn rolniczych Tex-9090 990 m, nr kat. 955080FA

.

Newsletter

Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowościach i rabatach